• Anasayfa
 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Kitaplar
 • Dersler
 • Linkler
 • İletişim
 • English
 • Doç. Dr. Mustafa KURT
  Yalova University
  Faculty of Business and Economics
  Department of Management – Yalova TURKEY

  Seçilmiş Yayınlar..
 • 2015
 • Kurt M., Baki ÇAKIR, Kemal DEMİR. 2015. Geç-Osmanlı Dönemi Devlet Fabrikalarında Yönetim: Motivasyon Uygulamaları, History Studies (Forthcoming)

  Kurt M., Baki ÇAKIR, Kemal DEMİR. 2015. İşletmecilik Tarihi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi: Osmanlı Sanayileşmesi ve Fabrikalar, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Mayıs (Forthcoming)

 • 2014
 • Baytok A., Kurt M., Zorlu Ö. 2014. The Role of Transformational Leader on Knowledge Sharing Practices: A Study about International Hotel Chains, European Journal of Business and Management Vol.6, No.7, 46-61 (SCI-E)

  Kurt M., Baki ÇAKIR, Kemal DEMİR. 2014. Manager Profiles At State-Owned Enterprises During The Late-Ottoman Period: Is The Ottoman Industrialization Really Ottoman? The Business and Social Science Research Conference: Paris, December, 19-20

  Kurt M., Baki ÇAKIR, Kemal DEMİR. 2014. Management Practises At State-Owned Enterprises During The Late-Ottoman Period: Achieving Employee Motivation, Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing 2014 5-6 Aralık 2014, Prag

  Kurt M., Baki ÇAKIR, Kemal DEMİR. 2014, Emergence of Modern Management During The Late-Ottoman Period: Industrial Plants, Schools And Foreign Managers, The 4th   International Conference   on Leadership, Technology, Innovation and   Business Management   2014, (ICLTIM-2014) 22-23 Kasım, İstanbul

 • 2013
 • Kurt M. 2013. Rise of Entrepreneurship and Characteristics of Economic Environment: The Emergence of Family Holdings during Republican Turkey, European Business History Association Congress, 22-14 August 2013

  Ruzgar N., Kurt, M. 2013. Manager’s Roles and Profiles: Evidence from Bursa, Procedia - Social and Behavioral Sciences. 99. 240 – 246

 • 2012
 • Kurt M . 2011. Foreign Consultancies in Turkey, 16th Annual Conference of the European Business History Association 2011, Paris, France, 24-26 August

  Kurt M., Demir K. and Duygu N. 2012. "Characteristics of Long-Lasting Firms: Evidence from Bursa ”, 20th National Management Conference, Turkey, 27-28-29 May

 • 2011

  Kurt M . 2011. Agricultural Co-Operatives in the 20th Century: Evidence From Turkey, 15th Annual Conference of the European Business History Association 2011, Ethens Greece, 24-26 August

  Kurt M., Unlu O. and Demir K. 2011. "Effect of Local Actors on Management Knowledge Transfer: "Management" in the TUSIAD and MUSIAD's Business Magazines”, 19th National Management Conference, Turkey, 27-28-29 May

 • 2010
 • Kurt M . 2010. Evolution of Management Counsulting in Emerging Countries: Example of Turkey, Association of Business Historians Annual Conference, 2010 , University of York, UK

  Kurt M., Özcan K. ve Özkal E.S. "Yönetim Alanında Kayıp Bir Aktör: Türk Sevk ve İdare Derneği" 18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, Adana, 2010.

  Kurt M. ve Görmüş A. Ş. "Yönetim Bilgisinin Yerel Yeniden Üretiminde Kurumsal Çevrenin Etkisi: Eğitim-Danışmanlık Firmalarının Ürünleri Üzerine Bir Araştırma", SDU İİBF Dergisi, C.15, S.1, (2010).

  2010 Öncesi

  Özkara, B., M. Kurt, ve Karayormuk K. “Türkiye’de İşletme Grupları: Eskiler ve Yeniler”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Mart-Ekim, (2008). (EBSCOHOST)

  Özkara, B. ve M. Kurt, “Bir Kurumsal Değişim Önerisi Olarak Kamu Yönetimi Reformlarına Yönetim Bilgisinin Nüfuzu : Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Örneği”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4/1, (2004).