• Anasayfa
 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Kitaplar
 • Dersler
 • Linkler
 • İletişim
 • English
 • Doç. Dr. Mustafa KURT
  Yalova University
  Faculty of Business and Economics
  Department of Management – Yalova TURKEY

  Seçilmiş Yayınlar..
 • 2012
 • Kurt M . 2011. Foreign Consultancies in Turkey, 16th Annual Conference of the European Business History Association 2011, Paris, France, 24-26 August

  Kurt M., Demir K. and Duygu N. 2012. "Characteristics of Long-Lasting Firms: Evidence from Bursa ”, 20th National Management Conference, Turkey, 27-28-29 May

 • 2011

  Kurt M . 2011. Agricultural Co-Operatives in the 20th Century: Evidence From Turkey, 15th Annual Conference of the European Business History Association 2011, Ethens Greece, 24-26 August

  Kurt M., Unlu O. and Demir K. 2011. "Effect of Local Actors on Management Knowledge Transfer: "Management" in the TUSIAD and MUSIAD's Business Magazines”, 19th National Management Conference, Turkey, 27-28-29 May

 • 2010
 • Kurt M . 2010. Evolution of Management Counsulting in Emerging Countries: Example of Turkey, Association of Business Historians Annual Conference, 2010 , University of York, UK

  Kurt M., Özcan K. ve Özkal E.S. "Yönetim Alanında Kayıp Bir Aktör: Türk Sevk ve İdare Derneği" 18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, Adana, 2010.

  Kurt M. ve Görmüş A. Ş. "Yönetim Bilgisinin Yerel Yeniden Üretiminde Kurumsal Çevrenin Etkisi: Eğitim-Danışmanlık Firmalarının Ürünleri Üzerine Bir Araştırma", SDU İİBF Dergisi, C.15, S.1, (2010).

  2010 Öncesi

  Özkara, B., M. Kurt, ve Karayormuk K. “Türkiye’de İşletme Grupları: Eskiler ve Yeniler”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Mart-Ekim, (2008). (EBSCOHOST)

  Özkara, B. ve M. Kurt, “Bir Kurumsal Değişim Önerisi Olarak Kamu Yönetimi Reformlarına Yönetim Bilgisinin Nüfuzu : Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Örneği”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4/1, (2004).